MEĐUNARODNA FEDERACIJA DRUŠTVA CRVENOG KRSTA I CRVENOG POLUMESECA

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC) najveća je svetska humanitarna mreža koja doseže 150 miliona ljudi u 189 nacionalnih društava, i u kojoj radi preko 13 miliona volontera.


Dugogodišnja veza Land Rovera sa Crvenim krstom počela je 1954. godine kada smo britanskom Crvenom krstu obezbedili Land Rover serije 1 koji će se koristiti kao mobilni dispanzer u Dubaiju.

Naša povezanost dodatno je učvršćena 2007-me godine, kao deo razvoja Land Roverova G4 izazova. Od tada svetska dostignuća federacije uključuju zajam i donaciju 120 vozila i pružanje direktne pomoći više od 800.000 ljudi. Više od milion ljudi globalno je takođe imalo indirektnu korist od Land Roverove podrške IFRC-u, a ukupna finansijska sredstva su od 2007-me godine iznosila više od 6,4 miliona funti.


U 2013. godini Land Rover je produžio svoje globalno partnerstvo akciji „Reaching Vulnerable People Around the World/Dostizanje do ranjivih ljudi širom sveta“, na dodatnih pet godina, sa ciljem da obezbedi podršku u vrednosti od 15 miliona funti do 2018. godine. Ovaj rad će doprineti ukupnom cilju kompanije Jaguar Land Rover da stvori kompaniju mogućnosti kroz Globalni program korporativne društvene odgovornosti za 12 miliona ljudi do 2020. godine.