LAND ROVER LABORATORIJA ZA INOVACIJE

LABORATORIJA ZA INOVACIJE NA PARIŠKOM SAJMU AUTOMOBOLA

LABORATORIJA ZA INOVACIJE NA SAJMU AUTOMOBOLA U FRANKFURTU

LAND ROVER LABORATORIJA ZA INOVACIJE

Innovation Lab oživljava inovacije koje nudi Land Rover. Od performansi i mogućnosti, do infotainment-a i konektivnosti.