KOLAČIĆI I POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI1. ŠTA MOŽETE DA SAZNATE ČITAJUĆI OVU POLITIKU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI


Jaguar Land Rover jedan je od vodećih svetskih proizvođača premijum automobila. Inovacija i dizajn omogućavaju našim kupcima da dožive nezaboravna iskustva, nadmašujući pritom njihova očekivanja i potrebe. Kvalitet i izvrsnost su načela kojima se vodimo, dok je briga o našim kupcima prioritet.

Poštujemo privatnost svakog pojedinca koji posećuje naše veb-stranice. Ova Politika zaštite podataka o ličnosti obrazlaže način na koji obrađujemo vaše podatke o ličnosti prikupljene putem veb-stranice, obaveštavajući vas o vašim pravima u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

Jasno nam je da ovde ima mnogo toga što je potrebno pročitati. Da bismo vam olakšali navigaciju, usvojili smo slojeviti pristup. Kliknite na bilo koji od donjih [plavih] naslova kako biste otvorili taj odeljak. Dok ste u odeljku, moći ćete da vidite dodatne informacije klikom na okvir „Želim da znam više“.

Takođe ćemo vas obaveštavati i o svim promenama do kojih dođe u pogledu naše politike. Obavestićemo vas kada ova Politika zaštite podataka o ličnosti bude ažurirana, tako da imate vremena da je proučite ako je izmenjena od vaše poslednje posete. Poslednje ažuriranje Politike zaštite podataka o ličnosti: 21. August 2019.2. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOST I– ŠTA MORATE DA ZNATE PRI KORIŠĆENJU NAŠE VEB-STRANICE


1. KO SMO MI, I KOJE SU STRANICE POKRIVENE POLITIKOM ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTIKo smo mi: Navodi „Jaguar Land Rover”, „JLR”, „mi” ili „nas” u ovoj Politici zaštite podataka o ličnosti upućuju na sledeća privredna društva, koji su zajednički rukovaoci:

 • Jaguar Land Rover Limited - sa sedištem u Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, čiji je registarski broj: 1672070;

 • AW Distribution Kft. - sa sedištem u Mađarskoj, SZABADSÁG UTCA 117/C H-2040, BUDAÖRS, registarski broj društva: 13-09-174957, regionalni zastupnik za Jaguar Land Rover za sledeće države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija, Slovenija;

 • Wallis Adria d.o.o - čije je sedište na adresi Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, društvo ćerka u isključivom vlasništvu AW Distribution Kft., matični broj društva (MBS): 081025336, OIB: 13565467184, koje svojim delovanjem podupire poslovanje AW Distribution Kft. za navedene države.

 • British Motors d.o.o. Beograd - sa sedištem u Srbiji, na adresi: Zrenjaninski put 11, 11210 Beograd.


Predstavnik rrukovaoca u Republici Srbiji:
Naš predstavnik u Republici Srbiji je British Motors d.o.o.,. Beograd, čije je sedište na adresi: Zrenjaninski put 11, 11210 Beograd.

Šta obuhvata Politika zaštite podataka o ličnosti: Ova Politika zaštite podataka o ličnosti se primenjuje na obradu podataka koji se prikupljaju putem veb-stranica za Srbiju koje su navedene u Prilogu na kraju. Kako bismo bili jasniji, kada posećujete neku veb-stranicu JLR-a na koju se ne primenjuje ova Politika zaštite podataka o ličnosti, takvu veb-stranicu može kontrolisati drugo lice unutar JLR grupacije, ili treće lice koje deluje u ime naše grupacije. Preporučujemo da proučite link na Politiku zaštite podataka o ličnosti na dnu veb-stranice koju posećujete kako biste videli uslove Politike zaštite podataka o ličnosti dotične stranice.

Kontakt podaci Centra za odnose sa kupcima: Ako želite da postavite pitanja u vezi sa veb-stranicom, kontakt podaci Jaguar Land Rover Centra za odnose sa kupcima dostupni su na sledećim veb-stranicama:

Više o JLR grupaciji…

Jaguar Land Rover deo je grupe kompanija u vlasništvu holding društva Jaguar Land Rover Automotive plc. Više korporativnih informacija o Jaguar Land Roveru možete saznati na našoj veb-stranici: https://www.jaguarlandrover.com/.

Jaguar Land Rover pripada Tata grupaciji. Više informacija o Tata grupaciji i kompanijama Tata grupacije možete saznati na veb-stranicama:

http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust i
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

2. KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO PUTEM NAŠIH VEB-STRANICA I IZ DRUGIH IZVORA.Naše veb-stranice primarno služe kao informacioni alat koji vam omogućava bolje razumevanje naših automobila, proizvoda i usluga. Međutim, veb-stranice vam ujedno omogućavaju i brojne druge funkcije za čije korišćenje se prikupljaju informacije koje nam dajete kada tražite da budete informisani, da budete dodati na liste odnosno događaje ili iskustva, ili kada kupujete naše proizvode ili kada rezervišete odnosno zatražite naše usluge.
Najčešći načini na koje prikupljamo podatke sa naših veb-stranica:

 • Kada posećujete, koristite, ili ste u interakciji sa našim veb-stranicama; na primer, kada podnosite zahtev za korišćenje usluge dostupne onlajn, kada želite da saznate više o nekom događaju ili iskustvu, ili kada tražite bilo koju drugu informaciju;

 • Kada pristupate individualizovanim područjima veb-stranice, ili kada koristite naše veb-stranice zbog komunikacije sa nama, ili kao mesto putem kojeg tražite da vam šaljemo individualizovane podsetnike, ili za prijem informacija u vezi sa vašim vozilom, i/ili kada zahtevate neku uslugu za vozilo, ili neku drugu informaciju za koju želite povratnu informaciju;

 • Kada kontaktirate sa nama (putem kontakt podataka dostupnih na našim veb-stranicama), ili kada nam šaljete komunikaciju sa trećom stranom.Informacije mogu da budu primljene iz drugih izvora. Na primer:

 • Pružanje usluge od treće strane: Za uspešno izvršenje usluga naših veb-stranica, i za uspešno čuvanje vaših podataka o ličnosti, kao i za uspešno odgovaranje na vaše zahteve, vaše podatke o ličnosti ili podatke o vašim veb-aktivnostima možemo da primimo i od drugih kompanija iz naše grupacije, ili putem trećih strana koje su pružaoci usluga u naše ime (npr. potvrda o onlajn plaćanju, praćenje narudžbina putem veb-stranice, podrška održavanju veb-stranice). Više informacija o kategorijama naših dobavljača možete pronaći u Odeljku 4 u nastavku („Sa kim delimo vaše podatke o ličnosti”).

 • Podaci o uređaju: Naše veb-stranice automatski prikupljaju određene podatke o vašem uređaju sa ciljem optimizacije vašeg korisničkog iskustva pretraživanja veb-stranice (na primer, omogućavanje veb-stranici da automatski prilagodi rezoluciju uređaju koji koristite kako biste pretraživali veb-stranicu). Ovi podaci ujedno omogućavaju i analitiku naše veb-stranice. Više informacija o automatizovanom prikupljanju podataka i kolačićima možete pročitati u našoj Politici o kolačićima, dostupnoj na ovom linku.

 • Marketinški podaci: Vaši kontakt podaci, marketinške preferencije ili druge informacije mogu da nam budu prosleđene od prodavaca ili trećih lica koja su naši partneri, pod uslovom da ste o tome prethodno obavešteni i dali pristanak, ukoliko je on u skladu sa Zakonom po zaštiti potrošača potreban, i ako je to u skladu sa propisima zaštite podataka o ličnosti. Imate pravo da od nas zahtevate da ne obrađujemo vaše podatke o ličnosti u marketinške svrhe. Molimo da za dodatne informacije proučite svoja prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti u Odeljku 7 u nastavku (Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti).

 • Javni izvori podataka: Možemo da obrađujemo javne izvore podataka, na primer kako bismo poboljšali funkcionalnost veb-stranice (npr. provera autentičnosti, ili zaštita od prevare), i/ili kako bi bila održana tačnost podataka o ličnosti koje čuvamo. Na primer, povremeno ćemo sprovoditi provere sa nadležnim organima kako bismo se uverili da su podaci o vlasnicima vozila tačni i ažurni.Više o podacima o ličnosti koje JLR može da primi direktno…

Prikupljamo informacije koje nam dajete u toku korišćenja naše veb-stranice, na primer kada dajete informacije putem našeg onlajn formulara ili putem polja za popunjavanje podataka. Takođe, vaše podatke o ličnosti možemo da prikupljamo i drugim onlajn sredstvima, na primer ako ostavljate komentare na našim stranicama na društvenim mrežama. Sve ovako direktno prikupljene informacije možete da vidite, i one mogu da sadrže vaše ime, prezime, zanimanje, kontakt podatke (npr. imejl, adresu stanovanja, broj mobilnog/fiksnog telefona), podatke o kreditnoj kartici/podatke za plaćanje, podatke o vozačkoj dozvoli, podatke o vozilu, ili opšte podatke koje odlučite da podelite sa nama, kao što je vaše iskustvo sa JLR proizvodima i uslugama.

3. KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI.Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo uspešno odgovorili na vaše zahteve za davanje informacija, za razumevanje upotrebe usluga, vozila ili veb-stranica, kao i da bismo naše proizvode i usluge (uključujući i veb-usluge) učinili što efikasnijim. Za više informacija o našoj obradi i pravnim osnovima za obradu upućujemo vas na okvir „Želim da znam više” u nastavku.

Više o glavnim načinima obrade vaših podataka o ličnosti i pravnim osnovima obrade…

Aktivnost: Merodavni pravni osnov:
Održavanje i podrška korišćenju veb-stranice

Kada koristite onlajn usluge regulisane našim opštim uslovima i odredbama, mi odnosno dozvoljene treće strane obrađivaćemo podatke o ličnosti na brojne načine sa ciljem uspešnog pružanja usluga putem veb-stranice. Na primer, to može da uključi sledeće aktivnosti: potvrdu identiteta, otkrivanje prevare ili potvrdu autentičnosti, ispunjenje usluge, vođenje nagradnih igara, takmičenje, pozive za članstvo, ankete i druge promotivne aktivnosti, sprovođenje plaćanja ili naplate, podršku kupcima, ili bilo kakvu trenutnu komunikaciju u vezi sa uslugom. Takođe, analiza korisničkog iskustva može da nam omogući unapređenje i poboljšanje naših usluga. Na primer, kada nas pozovete telefonom (kontakt za kupce dostupan na našoj veb-stranici), obavestićemo vas da poziv može da bude sniman u svrhu obuke, revizije i unapređenja kvaliteta.
Neophodno radi ispunjenja ugovora.

Legitimni interesi sa ciljem efikasnog pružanja usluga putem veb-stranica.

Ako su podaci o ličnosti neophodni za sklapanje ugovora, napomenućemo koji su podaci neophodni. Nedavanje takvih neophodnih podataka može da onemogući pružanje tražene usluge.
Postupanje po vašim zahtevima

Obrađivaćemo podatke o ličnosti prilikom postupanja po vašem zahtevu koji je upućen putem veb-stranice (npr. kada tražite brošuru, ili kada prijavite da „želite da primate obaveštenja“, ili kada dajete svoje podatke putem bilo kojeg veb-obrasca ili polja). Uz navedeno, obrađujemo vaše podatke o ličnosti i kako bismo vam individualizovali veb-stranicu sa ciljem jednostavnijeg korišćenja.
Legitimni interesi sa ciljem efikasnog pružanja usluga putem veb-stranica.
Poboljšanje veb korisničkog iskustva

Situacije kada za vas unapred popunimo određena polja na veb-stranici kako bismo vam omogućili uspešnije i bolje onlajn iskustvo.
Legitimni interesi sa ciljem poboljšanog, jednostavnijeg i uspešnijeg korišćenja veb-stranice.
Interno istraživanje i razvoj

Za potrebe internog istraživanja, razvoja, analitike i analize i u svrhu izveštavanja; na primer, nadzor trenutnih performansi vozila, predviđanje trendova ili performansi, razvoj novih funkcija, proizvoda ili usluga, ili radi utvrđenja usklađenosti sa primenljivim zakonodavstvom.
Legitimni interesi u procenjivanju i poboljšanju performansi, usklađivanju sa primenljivim zakonodavstvom, praćenju trendova u razvoju novih proizvoda.
Marketinške aktivnosti

Pribavićemo vašu prethodnu saglasnost za marketinške aktivnosti koristeći pritom elektronsku komunikaciju (npr. imejl, SMS itd.), i možemo da prosleđujemo vaše podatke za elektronski marketing mreži naših nezavisnih trećih lica, pod uslovom da ste prethodno za to dali pristanak. Takođe ćemo uskladiti i naše obaveze u pogledu podataka o ličnosti koje primamo putem kolačića na našim veb-stranicama.

Ostale marketinške aktivnosti će se odvijati na osnovu procenjenog legitimnog interesa. Na primer, kada sprovodimo ciljane marketinške strategije, ili kada šaljemo ciljane marketinške poruke putem pošte, društvenih mreža ili trećih platformi, i kada postojećim kupcima pružamo informacije o sličnim proizvodima i uslugama. Kako bismo unapredili usluge koje nudimo putem naše veb-stranice, možemo vas povremeno zamoliti da učestvujete u istraživanju/anketi. U potpunosti je na vama hoćete li to učiniti ili ne

Koristićemo profilisanje i sprovoditi istraživanje i analitičke aktivnosti kako bismo poboljšali naše marketinške strategije, kako bismo bolje razumeli potrebe naših kupaca i posetilaca; kako bismo podržali marketing naše veb-stranice, i kako bismo unapređivali informacije koje se pružaju na veb-stranici, njenu funkcionalnost i usluge koje pružamo.
Pristanak.
Napomena: Kada prikupljamo vaše podatke o ličnosti uz vaš pristanak, isti možete da povučete u svakom trenutku za bilo koju ovde navedenu svrhu obrade. Molimo da za više detalja pročitate Odeljak 7 u nastavku. (Ovo pravo ne utiče na zakonitost obrade vršene pre povlačenja saglasnosti).
Pristanak u svrhu direktnog marketinga.
Records maintenance and general administration

To maintain our records, administer and maintain our websites, support your queries and any other internal operations and administrative purposes (for example, this will include troubleshooting, testing, supporting our audit requirements and in responding to any enquiries you may make, including any data protection rights you raise).
Legitimate Interests in maintaining appropriate websites, records and service administration
Održavanje podataka i opšta administracija

Kako bismo održavali naše podatke, administrirali i održavali našu veb-stranicu, odgovarali na vaše upite, i za potrebe interne obrade i administrativne svrhe (na primer rešavanje problema, testiranje, podrška reviziji, reakcija na vaše upite, uključujući upite u vezi sa zaštitom podataka).
Legitimni interesi u prikladnom održavanju rada veb-stranice, administriranje i čuvanje podataka.
Pravna obaveza.
Mrežna i informaciona bezbednost

Kako bismo sačuvali mrežnu i informacionu bezbednost, i kako bismo preduzeli korake da zaštitimo vaše podatke o ličnosti od gubitka, oštećenja, krađe ili neovlašćenog pristupa. Ujedno i kako bismo izabrali prikladne lokacije za servere (na primer, možemo sarađivati sa trećim licima radi korišćenja prikladnih klaud usluga).
Prikladni legitimni interesi radi obezbeđenja mrežne i informacione bezbednosti.
Korporativne akvizicije ili otuđenja

Bilo koji obrađivani podaci koji su nužni u kontekstu korporativnih akvizicija ili otuđenja
Legitimni poslovni interesi.
Pravna obaveza.
Usklađivanje sa pravnim i regulatornim zahtevima

Kako bismo se uskladili sa pravnim i regulatornim zahtevima odnosno propisima, kako bismo ostvarili ili odbranili prava, ili radi sprečavanja/otkrivanja kriminala (uključujući i ako je potrebna saradnja sa poreskom upravom, organima za sprovođenje zakona kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova ili neko drugo javno ili istražno telo, ili u svrhu zaštite nacionalne bezbednosti).
Legitimni interesi sa ciljem usklađivanja sa zakonima i regulativom, uključujući i reakcije na pravne obaveze regulatora.
Pravna obaveza.
Komunikacija radi hitnih servisa

U slučajevima kada vam šaljemo hitno obaveštenje o bezbednosti ili opozivu nekog proizvoda.
Zaštita vitalnih interesa.
Pravna obaveza.

4. SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTIVaše lične podatke možemo da podelimo:


 • sa trećim stranama koje moraju da obrađuju podatke o ličnosti kako bi vam omogućile proizvode i usluge koje ste zatražili ili na koje ste se pretplatili, na primer pružanje ili nuđenje finansiranja ili kredita odnosno osiguranja, davanje podrške u marketingu i oglašavanju, ili za optimizaciju veb-usluga.

 • sa našom mrežom prodavaca, ovlašćenih servisera i, gde je to primenljivo, mrežom naših uvoznika (ukupno svi: „prodajna mreža“), sve kako bismo bili u mogućnosti da ispunimo vaš zahtev za isporuku proizvoda ili usluga itd., zatim za analize i treninge, a kako bismo mogli da unapredimo kvalitet naših usluga koje koristite, posebno kada ste u komunikaciji sa našom prodajnom mrežom.

 • sa privrednim društvima unutar Jaguar Land Rover grupacije u skladu sa pravilima o obradi podataka utvrđenim u ovoj Politici zaštite podataka o ličnosti i obavezujućim poslovnim pravilima.

 • sa bilo kojom trećom stranom u slučaju da prodamo ili kupimo bilo koji subjekat ili imovinu.

 • ukoliko smo u zakonskoj odnosno pravnoj obavezi da otkrijemo vaše podatke o ličnosti, a kako bismo postupali u skladu sa zahtevima regulatora ili nekog drugog javnopravnog tela, ili kako bismo prisilno izvršili odredbe ove Politike o zaštiti podataka o ličnosti, ili kako bismo istražili bezbednosne incidente koji su se dogodili, odnosno ako posumnjamo da su se dogodili.


Koristimo sve zaštitne mehanizme prilikom poslovnog odnosa sa našim podizvođačima kako bismo obezbedili da bezbednost vaših podataka o ličnosti i njihovo korišćenje budu u skladu sa svrhama utvrđenim u ovoj Politici zaštite podataka o ličnosti.

Više o dobavljačima…
Sarađujemo sa nizom pružalaca usluga koji podržavaju naše poslovanje, zbog čega mogu da imaju pristup našim sistemima i podacima o ličnosti kako bi vam pružili usluge direktno ili u naše ime, na primer pružaoci platnih usluga, informacionih tehnologija kao što su server hosting, marketing ili podrška u digitalnom oglašavanju, podrška kupcima, specijalisti za onlajn sisteme ili usluge, podrška veb-analitičara, prijem onlajn narudžbina, isporuke, ili podrška za razne događaje.

Više o kompanijama JLR grupacije i kako one mogu da pruže podršku uslugama…
Kao članovi Tata grupacije, možemo imati koristi od velike IT infrastrukture i stručnosti koja postoji unutar naše šire korporativne strukture. To znači da podacima o ličnosti koje nam dostavite članovi naše grupacije mogu pristupiti samo ako je to potrebno za održavanje i podršku usluga i sistema, statističku analitiku, kontinuitet poslovanja, IT i administrativne svrhe, a u skladu sa obavezujućim poslovnim pravilima naše grupacije odnosno primenom drugih odgovarajućih mera zaštite. Na primer, ako je potrebno pružiti podršku u vezi sa određenim upitima na veb-stranici ili pružiti tehničku podršku koja održava funkcionalnost veb-stranice.

Više o javnopravnim telima, sprovođenju zakona i regulatornim telima…

S vremena na vreme, policija, druga tela za sprovođenje zakona i regulatorna tela, mogu da zahtevaju pristup podacima o ličnosti, na primer u svrhu sprečavanja ili otkrivanja zločina, ili radi otkrivanja ili progona počinilaca.

5. INFORMACIJE O MEĐUNARODNOM PRENOSU PODATAKA O LIČNOSTI.


Jaguar Land Rover Srbija veb-stranica koristi servere koji su locirani unutar evropske unije. međutim, podatke o ličnosti prikupljene putem veb-stranice možemo da prenesemo našim dobavljačima van Evropske unije kada je to nužno za svrhe koje su već opisane. Kada se to dogodi, primenićemo dodatne zaštitne mere u pogledu zaštite tih podataka o ličnosti. Pri tome se vrši procena da li ta treća zemlja ostvaruje dovoljne mere zaštite podataka o ličnosti, da li koristi standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Evropske komisije gde je to prikladno.

Više o načinu provere mera zaštite koje JLR sprovodi za međunarodne prenose podataka o ličnosti…
Kada JLR odluči da prosledi lične podatke trećem licu lociranom van EU ili Velike Britanije, pri proceni adekvatnosti zaštite pre prenosa analiziraju se sledeći faktori:

 • Interne provere radi utvrđivanja da li postoji ili ne odluka Evropske komisije o primerenosti stepena zaštite za određenu zemlju. Imamo društva u grupaciji i koristimo dobavljače koji su locirani u državama za koje je Evropska komisija utvrdila da imaju u suštini ekvivalentne zakone o zaštiti podataka o ličnosti. Kompletan spisak tih zemalja na dan objave ove Politike zaštite podataka o ličnosti je: Andora, Argentina, Kanada, Farska ostrva, Gernzi, Izrael, Švajcarska, Džerzi, Novi Zeland, Urugvaj, Japan i Ostrvo Man. Detaljni spisak zemalja i informacije o primerenosti zaštite podataka o ličnosti dostupni su na ovom linku.

 • Korišćenje mera kao što su mere Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti radi utvrđivanja adekvatnosti prenosa podataka o ličnosti. Imamo kompanije iz grupacije i koristimo dobavljače koji su locirani u drugim zemljama širom sveta. Kako bismo uskladili zaštitu podataka o ličnost kod prenosa u te zemlje, koristićemo mehanizme prenosa podataka o ličnosti koje je odobrio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti , kao što je korišćenje standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Takođe ćemo procenjivati, gde je to primenljivo, da li je dobavljač u mogućnosti da nam demonstrira korišćenje obavezujućih poslovnih pravila (Obavezujuća poslovna pravila su mehanizam iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji obezbeđuje adekvatni prenos podatak o ličnosti).

 • Kako biste razumeli nivo zaštite koji zahteva Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem standardnih ugovornih klauzula, iste možete pronaći na ovoj lokaciji.

 • Kako biste videli kompletnu listu odobrenih Obavezujućih poslovnih pravila, molimo da kliknete na ovaj link.


6. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE.


Vaše podatke o ličnosti čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da vam pružimo proizvode i usluge za koje ste se prijavili. Takođe, podatke o ličnosti možemo da čuvamo ako je to nužno radi ispunjenja naših pravnih obaveza, odgovora na vaše zahteve i otklanjanja mogućih sporova, ili ostvarenja vaših legitimnih interesa ili sprovođenja naših prava.

Kriterijumi na osnovu kojih utvrđujemo period čuvanja podataka o ličnosti su informacije o čuvanju koje su dostupne putem veb-stranice, ili u uslovima i odredbama iste. Ujedno ćemo koristiti i kriterijume kao što su primenljive odredbe ugovora na snazi, rokovi propisani zakonima, primenljivi regulatorni uslovi i industrijski standardi.

7. VAŠA PRAVA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA O LIČNOSTI.


Prava koja ostvarujete u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti uključuju: pravo da u svakom trenutku povučete pristanak tamo gde ste ga prethodno dali, pravo da u svakom trenutku budete obavešteni i da imate pristup svojim podacima o ličnosti, pravo na ispravku svakog netačno upisanog ili nepravilnog podatka o ličnosti, zatim u određenim slučajevima pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti, pravo na zaborav, pravo prigovora na način obrade vaših podataka o ličnosti, pravo na prenosivost vaših podataka o ličnosti na drugu organizaciju.

Trudimo se da vam obezbedimo podršku po najvišim standardima. Ukoliko imate potrebu, ili želite da kontaktirate sa nama u vezi sa pitanjima zaštite podataka o ličnosti, molimo da nas kontaktirate koristeći bilo koju imejl adresu navedenu u daljem tekstu, a u naslov poruke stavite zaštitu podataka o ličnosti. Navedene imejl adrese su kontakt podaci za upite koji se odnose na tu temu:

Ukoliko niste zadovoljni i imate prigovor u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, molimo da nas kontaktirate direktno na ovu imejl adresu: jlr@autowallis.com Ukoliko niste zadovoljni, takođe imate pravo i da podnesete prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Više o vašim pravima u pogledu zaštite podataka o ličnosti...


 • Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti, uključujući i za elektronske marketinške komunikacije, imate pravo da povučete prethodno dat pristanak u bilo koje vreme. Jednostavno se odjavite putem opcije koja vam je data, na primer opcija za odjavu će se nalaziti u elektronskoj marketinškoj imejl poruci koju ćete primiti od nas.

 • Možete da zatražite pristup svojim podacima o ličnosti koje obrađujemo, prigovorite na takvu obradu, zahtevate da ispravimo bilo koje netačne podatke, ograničimo obradu, ili da prestanemo sa obradom, ili da te podatke izbrišemo. Ukoliko od nas zahtevate da izbrišemo podatke o ličnosti, ili da prestanemo da ih obrađujemo, nećemo uvek biti primorani na to. Ukoliko je to slučaj, obrazložićemo zašto.

 • U određenim situacijama možete zatražiti da vam dostavimo vaše podatke o ličnosti u odgovarajućem elektronskom formatu i da iste prenesemo na treće lice (pravo na prenosivost podataka). Ovo pravo primenjuje se samo u određenim okolnostima. Tamo gde se ne primenjuje obavestićemo vas zašto.


Više o tome kako mogu da se obratim Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti…


 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je nadzorno telo koje reguliše obradu podataka o ličnosti u Republici Srbiji. Sa poverenikom možete da stupite u kontakt na adresi: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, tel.: +381 11 3408 900, imejl: office@poverenik.rs.


8. LINKOVI KA DRUGIM VEB-STRANICAMA


Naše veb-stranice mogu da sadrže linkove ka drugim veb-stranicama kojima upravlja druga organizacija nad kojom nemamo nadzor. Ova Politika zaštite podataka o ličnosti ne odnosi se na takve veb-stranice, zbog čega vam skrećemo pažnju da proučite politike zaštite podataka o ličnosti tih veb-stranica. Ne preuzimamo odgovornost za politike zaštite podataka o ličnosti i prakse drugih veb-stranica ili aplikacija (čak ni ukoliko im pristupite putem linka koji mi damo), budući da vam te linkove dajemo isključivo u informativne svrhe i iz razloga praktičnosti. Posebno otklanjamo odgovornost za sadržaj tih veb-stranica, prakse u zaštiti podataka o ličnosti i pravila korišćenja, i ne dajemo nikakvu podršku ili obećanje u pogledu njihove tačnosti podataka ili sadržaja.

ČUVANJE VAŠIH PODATKA O LIČNOSTI NA BEZBEDAN NAČIN


Preduzimamo sve korake koji su nužni kako bismo obezbedili da vaši podaci o ličnosti budu zaštićeni i obrađivani u skladu sa ovom Politikom zaštite podataka o ličnosti.
Zahtevamo od svih naših pružalaca usluga da primenjuju adekvatne mere zaštite kako bi se što bolje obezbedila zaštita vaših podataka o ličnosti.
Tamo gde smo vam dali (ili gde ste to izabrali) lozinku koja vam omogućava pristup individualizovanom sadržaju ove veb-stranice, odgovorni ste za čuvanje te lozinke. Molimo vas da ni sa kim ne delite svoju lozinku.
Nažalost, prenos podataka putem interneta nije u potpunosti siguran. Iako ćemo uložiti sve napore da zaštitimo vaše podatke o ličnosti, ne možemo da garantujemo bezbednost vaših podataka o ličnosti koji se prenose putem interneta; svaki prenos vrši se na vaš rizik. Vaša informacija će biti čuvana na bezbedan način i u bezbednom okruženju, zaštićena kombinacijom tehničkih i organizacionih mera kao što su enkripcione tehnologije ili provera autentičnosti, sve kako bi bili sprečeni svaki gubitak, zloupotreba, izmena, otkrivanje, uništenje, krađa ili neovlašćeni pristup podacima o ličnosti.
Koje JLR veb-stranice obuhvata ova Politika zaštite o podataka o ličnosti
Ova Politika zaštite podataka o ličnosti obuhvata navedene veb-stranice. To su JLR veb-stranice za koje Jaguar Land Rover Limited obavlja obradu podataka.

Jaguar Land Rover odgovoran je za obradu svih podataka o ličnosti koje nam pružite putem ovih veb-stranica:

U ovoj Politici zaštite podataka o ličnosti nazivamo ih „veb-stranice JLR-a Srbija“ ili „naše veb-stranice“.

Radi transparentnosti, ova Politika zaštite podataka o ličnosti ne pokriva sve veb-stranice JLR brendova, zbog čega vas molimo da proučite politike zaštite podataka o ličnosti tih veb-stranica koje posećujete.

Imajte na umu da one ne spadaju u delokrug ove Politike zaštite podataka o ličnosti i biće obuhvaćene sopstvenim odredbama Politike zaštite podataka o ličnosti.

POLITIKA KOLAČIĆA


Kada posetite naše veb-stranice, čitate, kliknete ili preuzimate informacije i primate informacije elektronskom poštom od nas (npr. brošure) kao odgovor na vaše zahteve, automatski ćemo dobiti neke informacije sa vašeg uređaja ili o njemu, kao i o tome kako koristite našu veb-stranicu. Takođe možemo da koristimo i pikselne oznake i kolačiće koji mogu biti preneti u datoteku kolačića vašeg uređaja, zavisno od prirode vašeg uređaja. Više informacija o njima navedeno je u nastavku. Ove informacije nam pomažu da poboljšamo naše veb-mesto za sve naše posetioce i pomažu nam u stalnim poboljšanjima kako bi informacije na našim stranicama mogle da budu ažurirane i da ostanu relevantne i korisne za vas.

Podaci uređaja


Podaci uređaja koje naše veb-stranice prikupljaju uključuju:

 • tehničke informacije, naziv vašeg internet domena (to može da bude vaš internet provajder, na primer BT, Sky, TalkTalk, ili vaše radno mesto) i adresu internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje vašeg uređaja sa internetom, vaše podatke o prijavi, vrstu i verziju pretraživača (npr. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox), vrstu vašeg uređaja, postavku vremenske zone, vrste i verzije dodataka pretraživača, operacioni sistem (npr. Windows 10, macOS) i platformu;

 • informacije o vašoj poseti, uključujući i potpuni tok klikova veb-adrese (URL – Uniform Resource Locator) do, kroz i sa naših veb-stranica (uključujući datum i vreme); proizvode koje ste gledali ili tražili; vreme odziva stranice; greške preuzimanja; dužinu posete određenim stranicama, koliko i koje stranice posećujete tokom 'sesije' na našem veb-mestu i koliko dugo ste bili na veb-mestu, kao i informacije o interakciji sa stranicom (kao što su pomeranje, klikovi i prelasci mišem).

 • Možemo da primimo informacije o vama ako koristite bilo koju od drugih veb-stranica kojima upravljamo ili usluge koje pružamo. Sarađujemo sa trećim stranama (uključujući na primer i poslovne partnere, podizvođače tehničkih usluga, usluga plaćanja i dostave, pružaoce usluga podrške autentifikaciji i protiv prevara, mreže oglašivača, pružaoce analitičkih usluga i pružaoce informacija o pretraživanju, kreditne referentne agencije), i možemo od njih da primamo informacije o vama.


Pikselne oznakeMožemo da koristimo „pikselne oznake“, koje su male grafičke datoteke koje nam omogućavaju praćenje korišćenja naših veb-stranica. Pikselna oznaka može da prikuplja informacije kao što su IP (Internet Protocol) adresa računara koji je preuzeo stranicu na kojoj se oznaka pojavljuje; URL (Uniform Resource Locator) adresa stranice na kojoj se pojavljuje pikselna oznaka; vreme kada je stranica koja sadrži pikselnu oznaku pregledana; tip pretraživača koji je dohvatio oznaku piksela; i identifikacijski broj bilo kojeg kolačića na računaru koji je prethodno postavio taj server. Kada se dopisujemo sa vama putem e-pošte koja podržava HTML, možemo da koristimo tehnologiju „detekcije formata“, koja omogućava pikselnim oznakama da nas obaveste da li ste primili i otvorili našu e-poštu.

KolačićiKolačić je samo tekstualni niz informacija koje veb-stranica prenosi u datoteku kolačića pretraživača na hard disku vašeg računara kako bi veb-stranica zapamtila ko ste. Kolačići mogu da pomognu veb-stranici da brže formira sadržaj kako bi odgovarao vašim interesovanjima – većina velikih veb-stranica koristi kolačiće. Sami kolačići ne mogu se koristiti kako biste bili identifikovani.
Kolačić će obično sadržati naziv domena sa kojeg kolačić dolazi; "životni vek" kolačića; i vrednost, obično nasumično generisan jedinstveni broj.

Na ovoj veb-stranici koriste se dve vrste kolačića:

 • Sesijski kolačići, koji su privremeni kolačići koji ostaju u datoteci kolačića vašeg pretraživača dok ne napustite stranicu.

 • Stalni kolačići, koji ostaju u datoteci kolačića vašeg pretraživača mnogo duže (iako će dužina zavisiti od veka trajanja određenog kolačića).


Kako se kolačići koriste na ovoj stranici i koje se informacije prikupljaju.

Kolačići sesije koriste se:

 • Kako bismo vam omogućili prenos informacija preko stranica naše stranice i izbegli ponovno unošenje informacija.

 • U sklopu registracije kako biste mogli da pristupite sačuvanim informacijama.


Trajni kolačići koriste se:

 • Kako bi nam pomogli da vas prepoznamo kao jedinstvenog posetioca (pomoću broja, ne možete da budete lično identifikovani) kada se vratite na našu veb-stranicu.

 • Kako biste nam omogućili da prilagodimo sadržaj ili oglase kako bi odgovarali vašim interesovanjima ili kako bismo izbegli ponovno prikazivanje istih oglasa.

 • Za prikupljanje anonimnih, agregiranih statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako korisnici koriste našu veb-stranicu i pomažu nam da poboljšamo strukturu naše veb-stranice. Ne možemo da vas lično identifikujemo na ovaj način.


Da biste saznali više o kolačićima generalno i kako da upravljate njima, posetite www.aboutcookies.org.

Ovde je dat spisak glavnih kolačića koje koristimo i za šta ih koristimo. Informacije o kolačićima treće strane pronaći ćete na sledećoj kartici

Naziv kolačića Svrha kolačića
__cfduid Omogućava veb-lokaciju, poboljšava veb-analizu i nadzor veb-lokacije.
dc Koristi se za omogućavanje A/B testiranja unutar veb-stranice
matchgoogle Regulates synchronisation of user identification and exchange of user data between various ad services.
mc Prikuplja podatke o posetama korisnika veb-stranice, kao što su podaci o učitanim stranicama. Registrovani podaci koriste se za ciljano oglašavanje.
siteimproveses Omogućava SiteImprove veb-analitiku i nadzor stranice.
visitorID Koristi se za omogućavanje A/B testiranja unutar veb-stranice
SCOGID Koristi se u stvarnom praćenju korisnika
id, u2, lidid Ovi se kolačići postavljaju za praćenje medija i oglašavanja. Ove informacije nam omogućavaju da našu marketinšku aktivnost učinimo relevantnijom.
wfivefivec DataXU postavlja ove kolačiće za praćenje medija i oglašavanja. Ove informacije nam omogućavaju da našu marketinšku aktivnost učinimo relevantnijom.
SCOSID Koristi se u stvarnom praćenju korisnika
ActivityInfo2, IDE, OT2, OT_6695, MC Ovi se kolačići postavljaju za praćenje medija i oglašavanja. Ove informacije nam omogućavaju da našu marketinšku aktivnost učinimo relevantnijom.
_atuvc, _atuvs, bt, um, uit, uid, loc, dt, bt2, di2 Ovi se kolačići koriste za beleženje korisničkih deljenja i aktivnosti na društvenim mrežama i za pomoć izdavačima da znaju gde se otprilike nalaze ljudi koji dele informacije.
psyma_participation Čuva preferencije korisnika u učešću u istraživanju Psyma.
Media Innovation Group Appnexus Ovi razni kolačići za praćenje internet oglasa pomažu nam da vam prikažemo onlajn oglase relevantne za vas. Oni prate oglase koje ste videli, one na koje ste kliknuli i stranice koje ste posle toga posetili na našoj stranici.
51300000|JDX-UK_login, 51300000|JDX-UK_reset, CoreID6, TestSess3 Omogućava praćenje veb-analitike putem IBM Digital Analytics
x_axis_main Ovi razni kolačići za praćenje internet oglasa pomažu nam da vam prikažemo onlajn oglase relevantne za vas. Oni prate oglase koje ste videli, one na koje ste kliknuli i stranice koje ste posle toga posetili na našoj stranici.
ABTasty, ABTastySession Koristi se za omogućavanje A/B testiranja unutar veb-stranice
nmstat Omogućava SiteImprove veb-analitiku i nadzor stranice..
cmTPSet Omogućava praćenje veb-analitike putem IBM Digital Analytics
_ceg.s, _ceg.u Omogućava praćenje veb-analitike kroz CrazyEgg
_dc_gtm_UA-51944696-1 Omogućava praćenje veb-analitike putem Google menadžera oznaka
_ga, _gid Omogućava praćenje veb-analitike putem Google Analyticss
s3optout Koristi se za čuvanje isključenja iz usluga sophus3
TCSess Omogućava praćenje veb-analitike kroz sophus3
_pk_uid Omogućava praćenje veb-analitike kroz sophus3
_s3_ref.* Omogućava praćenje veb-analitike kroz sophus3
_s3_cvar.* Omogućava praćenje veb-analitike kroz sophus3
_s3_id.* Omogućava praćenje veb-analitike kroz sophus3
_s3_ses.* Omogućava praćenje veb-analitike kroz sophus3Upravljanje kolačićima – onemogućavanje, omogućavanje i brisanje kolačića
Imate mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće promenom postavki u svom pretraživaču. Međutim, možda nećete moći da koristite sve interaktivne funkcije naše stranice ako su kolačići onemogućeni. Smernice o tome kako proveriti da li su kolačići omogućeni slede u nastavku:

Kako postaviti i prilagoditi postavke kolačića za pretraživač koji koristite

Kako upravljati kolačićima – Internet Explorer:

Postavke kolačića u većini verzija pretraživača Internet Explorer možete pronaći klikom na opciju alata, a zatim na karticu privatnosti.

Kako upravljati kolačićima – Microsoft Edge

Postavke kolačića u pretraživaču Microsoft Edge možete pronaći klikom na opciju Više, a zatim na ikonu Postavke.

Kako upravljati kolačićima – Firefox

Postavkama kolačića u pretraživaču Firefox upravlja se u okviru prozora Privatnost sa opcijama. Pogledajte prozor sa opcijama – okvir za privatnost za informacije o ovim postavkama.

Kako upravljati kolačićima – Chrome


Kliknite na ikonu ključa na alatnoj traci, izaberite postavke, kliknite na karticu ispod poklopca motora, kliknite na postavke sadržaja u odeljku privatnosti.

Kako upravljati kolačićima – Opera

Možete da upravljate kolačićima u Operi ako kliknete na postavke, zatim na napredne i na kraju kolačiće.

Kako upravljati kolačićima – Safari

Izaberite Safari, zatim postavke i zatim kliknite sigurnost. Tada bi trebalo da možete da odredite da li bi i kada Safari trebalo da prihvati kolačiće.

Za upravljanje kolačićima na vašem mobilnom telefonu

Molimo pogledajte priručnik ili uputstvo za svoj telefon.

Brisanje kolačića

Možete jednostavno da izbrišete sve kolačiće koji su instalirani u mapi kolačića vašeg pretraživača. Na primer, ako koristite Microsoft Windows Explorer:
Otvorite 'Windows Explorer'
Pritisnite dugme 'Traži' na alatnoj traci
Upišite „kolačić“ u okvir za pretraživanje za „Mape i datoteke“
Izaberite 'Moj kompjuter' u okviru 'Potraži u'
Kliknite „Traži sada“
Dvaput kliknite na pronađene mape
'Izaberite' bilo koju datoteku kolačića
Pritisnite dugme „Delete“ na tastaturi
Ako ne koristite Microsoft Windows Explorer, trebalo bi da izaberete „kolačiće“ u funkciji „Pomoć“ za informacije o tome gde da pronađete mapu sa kolačićima.


Vaši izbori

Imate određena prava da izaberete da li će ove informacije biti dostupne sa vašeg uređaja ili ne. Na primer, podaci o lokaciji, zavisno od prirode vašeg uređaja, mogu biti uključeni ili isključeni. Većina mobilnih uređaja pruža opciju onemogućavanja usluge lociranja. Često se ove kontrole nalaze u meniju postavki uređaja. Ako imate pitanja o tome kako onemogućiti uslugu lociranja na vašem uređaju, preporučujemo da kontaktirate svog operatera mobilne usluge ili proizvođača uređaja.