DIESEL EXHAUST FLUID/ADBLUE®

STANDARD EURO 6, DIZEL MOTORI I SELEKTIVNA KATALITIČKA REDUKCIJA (SCR): ŠTA TREBA DA ZNATE

ŠTA JE TO DIESEL EXHAUST FLUID (DEF) ?

DEF, poznat i kao AdBlue®, AUS 32 i ARLA 32, je neotrovna, bezbojna, bezmirisna i nezapaljiva tečnost. Smeštena u namenskom rezervoaru unutar vozila, DEF se ubrizgava u izduvni sistem u cilju čišćenja izduvnih gasova. Ova tečnost pretvara emisiju azotnih oksida (NOx) u bezopasnu vodenu paru i azot.

KAKO ĆU ZNATI DA JE NIVO DEFa PRENIZAK?

Kada nivo DEFa postane prenizak centar za signalizirane u vozilu prikazuje niz poruka.
1. Prva poruka ukazuje na to da se preporučuje dopunjavanje nivoa DEFa
2. Druga poruka je praćena ŽUTIM znakom upozorenja i porukom da se napuni rezrevoar DEFa.
3. Treća poruka započinje odbrojavanjem preostalih kilometara do praznog rezervoara DEFa, nakon čega motor vozila više neće biti moguće pokrenuti.
4. Zadnja poruka je praćena CRVENIM znakom upozorenja koji se prikazuje i kada je preostalo nula kilometara i porukom koja ukazuje na to da pokretanje motora nije moguće sve dok se DEF ne dolije u predviđeni rezervoar.
KAKO ĆU ZNATI DA JE NIVO DEFa PRENIZAK?

KAKO DA NAĐETE AdBlue® REZERVOAR NA VAŠEM VOZILU?

RANGE ROVER
Otvor za AdBlue® rezervoar nalazi se ispod haube na desnoj strani. Za više informacija pogledajte uputstvo dato u priručniku za upotrebu.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

OPEN ALL
KAKO DA PROVERIM NIVO DEFA U VOZILU?
KOLIKO ČESTO TREBA DOLIVATI DEF?
ŠTA SE DEŠAVA AKO SE DEF POTROŠI?
DA LI MOGU SAM DOLITI DEF U REZERVOAR?
DA LI JE DEF OPASAN?
KAKO DA SKLADIŠTIM DEF?

ŠTA JE STANDARD EURO 6?

Evropski zakoni propisuju upotrebu standarda Euro 6 koji nalaže da se moraju proizvoditi vozila sa manje štetnim uticajem na životnu sredinu, što se prevashodno odnosi na ograničavanje emisije štetnih izduvnih gasova. Zakon postavlja ograničenja koja se odnose na količinu azot oksida (NOx) i ugljovodonika koju drumska vozila smeju ispustiti po pređenom kilometru.


U skladu sa novim Euro 6 propisima, benzinska i dizel vozila podležu nizu različitih ograničenja. Za dizel vozila, dozvoljeni stepen emisije za Nox je smanjeni na 80mg/km (sa prethodnih 180mg/km), dok je dozvoljeni stepen emisije ugljovodonika smanjen na 170mg/km (sa prethodnih 230mg/km). Za benzinske motore dozvoljeni stepen emisije za NOx ostaje na vrednosti od 60mg/km, a shodno tome se ne menja ni stepen emisije ugljovodonika, ostaje vrednost od 100mg/km.


Kao i drugi proizvođači vozila, i Jaguar Land Rover je zakonski obavezan da se usaglasi sa novim propisima, i to od počev od sledećeg perioda:


Od 1-og januara 2015. Sva vozila novo-uvedena na tržište moraju ispunjavati Euro 6 standard. To uključuje svaki novi model na tržištu,


Vozila koja su već prisutna na tržištu moraju se usaglasiti sa Euro 6 standardom najkasnije do 1-og septembra 2015-te, uz sledeći izuzetak;
Pojedinačna vozila koja su već u prodaji, a koja su otpremljena od proizvođača pre 1. juna 2015-te mogu se nastaviti prodavati sve do 1. septembra 2016. Međutim, za sve takve slučajeve proizvođač mora podneti zahtev za izuzeće.


Za dodatne informacije koje se odnose na DEF obratite se svom lokalnom Land Rover prodavcu ili pogledajte Priručnik za vaše vozilo.

*Kada nivo DEFa postane nizak, poruka obaveštenja prikazuje se na ekranu sistema. Dopunite DEF rezervoar što je pre moguće. Za dopunu DEF-a možete kontaktirati i ovlašćenog prodavca/servisera. DEF se može doliti korišćenjem originalnih flaša sa posebnim nastavkom koji sprečava rasipanje a koje se mogu nabaviti kod ovlašćenog prodavca/servisera. Prosečna potrošnja DEFa iznosi 800km (500 milja)/litru. Međutim, potrošnja u velikoj meri zavisi od načina vožnje, vremenskih i saobraćajnih uslova.


AdBlue® je registrovani zaštitni žig kompanije Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).