NAČIN PUNJENJA VAŠEG ELEKTRIČNA VOŽNJA

NAČIN PUNJENJA VAŠEG ELEKTRIČNA VOŽNJA

Kada je u pitanju punjenje vašeg plug-in hibrida (PHEV) život ne može biti jednostavniji. Ovde je sve što je potrebno da znate o svakodnevnom punjenju kako bi vaše vozilo bilo napunjeno potrebnom električnom energijom.

VAŠ VIDEO-VODIČ ZA PUNJENJE

Upoznajte se za tri minuta sa procesom punjenja svog Land Rovera.
POGLEDAJTE FILM

PRIKLJUČCI ZA PUNJENJE PHEV-a

Za priključivanje na punionicu, vaš Land Rover PHEV koristi priključak CCS (Kombinovani sistem punjenja). Kompatibilan je sa manjim brzinama punjenja naizmeničnom strujom, a na izabranim modelima velikim brzinama punjenja jednosmernom strujom. Neki drugi proizvođači automobila koriste različite sisteme za punjenje kao što je CHAdeMO. Oni se manje koriste u mreži punionica i nekompatibilni su sa vozilima Land Rover PHEV.

PUNJENJE NAIZMENIČNOM STRUJOM (AC)

PUNJENJE NAIZMENIČNOM STRUJOM (AC)

Gornji deo CCS ulaza vašeg vozila koristi se za punjenje naizmeničnom strujom (do 7 kW). Priključnice koje se u njega uklapaju poznate su kao priključnice Tipa 2 i kompatibilne su sa vašim kućnim punjačem, javnim AC punjačima i kućnim utičnicama.
BRZO PUNJENJE JEDNOSMERNOM STRUJOM (DC)

BRZO PUNJENJE JEDNOSMERNOM STRUJOM (DC)

Na izabranim modelima, donja polovina CCS priključka vašeg vozila je 2-pinska i kombinuje se sa gornjim 3-pinskim delom da bi se obezbedilo brzo punjenje jednosmernom strujom (do 50 kW), obično na auto-putevima i glavnim putevima. Donjem 2-pinskom delu može se pristupiti uklanjanjem donjeg poklopca utičnice.

KABLOVI ZA PUNJENJE PHEV-a

Vaš PHEV je kompatibilan sa tri vrste kabla za punjenje za različite izvore energije.

KABL ZA JAVNI I KUĆNI AC PUNJAČ (MODE 3)

KABL ZA JAVNI I KUĆNI AC PUNJAČ (MODE 3)

Kabl za punjenje Mode 3 povezuje vaše vozilo sa kućnim punjačima (zidna kutija) i javnim AC punjačima. Sadrži priključnicu Tipa 2 na oba kraja.
FIKSNI KABL ZA BRZO DC PUNJENJE

FIKSNI KABL ZA BRZO DC PUNJENJE

Brzi DC kabl za punjenje uvek je priključen na javne punionice na auto-putevima i glavnim putevima, stoga nema potrebe za upotrebom sopstvenog kabla. Za punjenje, konektor kabla mora biti uključen u oba dela priključka CCS vašeg vozila.
KUĆNI KABL ZA PUNJENJE (MODE 2)

KUĆNI KABL ZA PUNJENJE (MODE 2)

Kabl za punjenje Mode 2 povezuje vaše vozilo sa kućnim utičnicama pomoću priključka Tipa 2 na jednom kraju i kućnog utikača na drugom kraju.

PREPORUČENE APLIKACIJE ZA SMART TELEFONE

Trenutno pristupite praćenju, kontrolama i referentnim vodičima za električna punjenje kod kuće ili na putovanju pomoću aplikacije Land Rover Remote i aplikacije Land Rover iGuide.

VODIČ O PUNJENJU NA PUTU

VODIČ O PUNJENJU NA PUTU

Aplikacija Land Rover iGuide olakšava pronalaženje i razumevanje ključnih funkcija i kontrola vašeg Land Rovera električna. Takođe služi i kao korisnički priručnik za vaš mobilni telefon, čime se obezbeđuje da odgovor na svako pitanje o punjenju uvek bude pri ruci.1
KONTROLIŠITE I PRATITE SVOJE PUNJENJE SA BILO KOG MESTA

KONTROLIŠITE I PRATITE SVOJE PUNJENJE SA BILO KOG MESTA

Funkcija Remote Charging u vašoj aplikaciji Land Rover Remote pruža vam direktno sa vašeg telefona potpunu kontrolu punjenja. Tajmeri polaska i željenog razdoblja punjenja takođe se mogu postaviti pritiskom na dugme.1

DODATNA PODRŠKA ZA PHEV

POSTAVKE VAŠEG 

POSTAVKE VAŠEG 

Da biste najbolje iskoristili ključne funkcije i odlike svog vozila, vaš prvi korak je povezivanje sa vašim sistemom za informisanje i zabavu i postavljanje daljinskih kontrola vašeg smart telefona1 .
ISTRAŽITE NAČINE VOŽNJE PHEV-a

ISTRAŽITE NAČINE VOŽNJE PHEV-a

Upoznajte se sa načinima vožnje koji vam omogućavaju da vozite sa izborom električne i benzinske snage.

1Samo kompatibilni smart telefoni. Zavisno od tržišne dostupnosti platformi i mobilnog signala pružaoca usluga treće strane.

Funkcije InControl, opcije i njihova dostupnost zavise od tržišta – proverite dostupnost na lokalnom tržištu i celokupne uslove kod svog ovlašćenog prodavca. Za određene funkcije potrebna je prikladna SIM kartica sa odgovarajućim ugovorom o podacima za koji je potrebna dodatna obnova posle početnog roka prema savetu vašeg ovlašćenog prodavca Land Rovera. Dostupnost mobilne mreže ne može biti garantovana na svim lokacijama.

IOS je žig društva Apple Inc. Moguće je da su za krajnjeg korisnika merodavni uslovi društva Apple Inc.

Android je žig društva Google LLC