NAČINI VOŽNJE ELEKTRIČNA VOŽNJA (PHEV)

NAČINI VOŽNJE ELEKTRIČNA VOŽNJA (PHEV)

SNAGA PRILAGOĐENA VAŠEM OKRUŽENJU

Istražite načine vožnje koji prebacuju vaš Land Rover plug-in hibrid (PHEV) sa električnog na benzinski pogon jednim pritiskom na dugme.

HIBRIDNI NAČIN

HIBRIDNI NAČIN

Vaš zadati način vožnje automatski bira između benzinskog motora i električne baterije kako bi zadovoljio snagu i okretni momenat potreban za vaše putovanje.
NAČIN ELEKTRIČNOG VOZILA (EV)

NAČIN ELEKTRIČNOG VOZILA (EV)

Ručno izabran pomoću dugmeta na vašoj konzoli, EV način vožnje na najveću moguću meru povećava vaše vreme provedeno u korišćenju električne energije. Sistem će automatski uključiti benzinski motor ako je potrebno više snage nego što je dostupno samo putem električne energije.

OPTIMIZACIJA EKONOMIČNOG KORIŠĆENJA GORIVA

Ako ste u početnom načinu vožnje (Hybrid), možete optimizovati ekonomično korišćenje goriva ili napunjenost baterije korišćenjem jedne od dve alternativne funkcije upravljanja punjenjem:

FUNKCIJA SAČUVAJ

FUNKCIJA SAČUVAJ

Funkcija SAČUVAJ (SAVE) ručno se bira putem dodirnog ekrana vozila, a sprečava pad napunjenosti baterije ispod izabranog nivoa. Na izabranim modelima, ta funkcija takođe omogućava i punjenje baterije u kretanju. To vam omogućava da za kasniji deo puta sačuvate tiho putovanje bez izduvnih emisija.
FUNKCIJA PREDIKTIVNE OPTIMIZACIJE ENERGIJE (PEO).

FUNKCIJA PREDIKTIVNE OPTIMIZACIJE ENERGIJE (PEO).

Unos odredišta u vaš navigacioni sistem automatski će uključiti PEO funkciju vašeg vozila. Upotrebom geografskih podataka za predviđanje puta pred vama, sistem PEO inteligentno prebacuje između elektromotora i benzinskog motora kako bi na najveću moguću meru povećao ekonomično korišćenje goriva tokom putovanja. Time se takođe na najmanju moguću meru smanjuju izduvne emisije u urbanim područjima.

DODATNA PODRŠKA

KAKO NAPUNITI

KAKO NAPUNITI

Saznajte više o jednostavnim koracima za punjenje vozila kod kuće ili na sledećem odredištu.
POSTAVKE VAŠEG

POSTAVKE VAŠEG

Da biste najbolje iskoristili ključne funkcije i odlike svog vozila, vaš prvi korak je povezivanje sa vašim sistemom za informisanje i zabavu i postavljanje daljinskih kontrola vašeg smart telefona1 .

1Samo kompatibilni smart telefoni. Zavisno od tržišne dostupnosti platformi i mobilnog signala pružaoca usluga treće strane.