PIVI PRO
AŽURIRANJA MAPA

PIVI PRO<br> AŽURIRANJA MAPA

Za ažuriranje mapa u vašem Sistemu za informisanje i zabavu Pivi ili Pivi Pro, jednostavno sledite uputstva u nastavku.

PRE KRETANJA

Moraćete da imate pri ruci identifikacionu oznaku svog vozila (Vehicle Identification Number: VIN).
Preuzmite najnoviju aplikaciju za ažuriranje mapa Map Downloader za Apple ili Windows na svoj računar.
Pripremite USB uređaj za prenos mapa.