WI-FI HOTSPOT (PRISTUPNA TAČKA)

WI-FI HOTSPOT (PRISTUPNA TAČKA)

Wi-Fi Hotspot (Pristupna tačka) pruža 3G Wi-Fi pristupnu tačku u vašem vozilu, omogućavajući vašim putnicima povezivanje do 8 uređaja na internet.

Wi-Fi Hotspot (Pristupna tačka) potpuno je usmerena na održavanje vaše povezanosti. Vama i vašim putnicima omogućava povezivanje sa internetom putem moćne 3G pristupne tačke u automobilu. To znači da može biti povezano do osam uređaja kako biste ostali u kontaktu sa poslom, životom i zabavom dok ste u pokretu.

Pouzdanost internet veze povećava se povezivanjem na lokalnu 3G mrežu putem snažne spoljne antene vozila, u poređenju sa povezivanjem putem smart telefona.

Umetnete SIM karticu za podatke u čitač kartica u vašem Land Roveru i na Ekranu osetljivom na dodir uključite Wi-Fi Hotspot (Pristupnu tačku). Signal za prenos podataka zatim se iz lokalne 3G mobilne mreže prenosi putem krovne antene. Time se obezbeđuje jača veza za prenos podataka, jer se smanjuje učinak „blokade“ koji se uobičajeno povezuje sa metalnom konstrukcijom automobila.

Posle aktivacije 3G pristupne tačke, možete na nju povezati svoj smart telefon ili tablet upotrebom funkcija za povezivanje uređaja.

Za pomoć pri postavljanju Wi-Fi Hotspot (Pristupne tačke), molimo vas da se obratite ovlašćenom prodavcu.

Zavisno od provajdera mobilnih usluga i vrste vašeg tarifnog plana, možda ćete moći da koristite podatke iz mobilnog tarifnog plana koji već imate. Neki provajderi usluga nude zajedničke tarife u kojima možete da dobijete dodatnu SIM karticu za svoju Wi-Fi Hotspot (Pristupnu tačku) i pridružite je zajedničkom tarifnom planu. To znači da vaša Wi-Fi Hotspot (Pristupna tačka) i vaš mobilni telefon troše podatke iz zajedničkog iznosa i dobićete jedan račun.

Wi-Fi Hotspot (Pristupna tačka) može se uključiti u specifikacije samo na vozilima opremljenim sistemom Connect.

Dostupne su dve veličine SIM kartice, zavisno od vašeg izbora sistema za informisanje i zabavu InControl.

- Za Touch vam je potrebna 2FF SIM kartica (Mini SIM)
- Za Touch Pro vam je potrebna 3FF SIM kartica (Micro SIM)


Kako uvodimo InControl, opisane specifične funkcije mogu biti opcione i zavise od tržišta ili pogonskog sklopa. Molimo vas da se obratite lokalnom ovlašćenom prodavcu Land Rovera za dostupnost i celokupne uslove. Za određene funkcije potrebna je prikladna SIM kartica sa odgovarajućim ugovorom sa podacima za koji je potrebna dodatna pretplata posle početnog roka prema savetu vašeg ovlašćenog prodavca. Dostupnost mobilne mreže ne može biti garantovana na svim lokacijama.