DEFENDER

Odvezi novi LAND ROVER DEFENDER uz finansiranje s fiksnom kamatnom stopom od 2,99%,

DEFENDER


2,99% fiksna kamatna stopa.
ZATRAŽI PONUDU
Ponuda važi za vozila poručena do 30.03.2024.

Posebna ponuda finansiranja uz 2,99% fiksnu kamatnu stopu!

Predmet finansiranja: Land Rover Defender 3.0d
Vrednost vozila sa PDVom: 105.000,00 EUR
Period otplate 36 meseci
Iznos mesečne lizing naknade 2.289,80 EUR
Iznos učešća: 26.250,00 EUR
Iznos neto finansiranja: 78.750,00 EUR
Ukupan iznos uplate na početku: 28.617,87 EUR
Kamatna stopa (nepromenljiva): 2,99%
Efektivna kamatna stopa: 5,00%

Ostali troškovi lizinga:
Trošak obrade zahteva sa PDVom (1,5%) 1.575,00 EUR
Trošak upisa ugovora kod lizing registra sa PDVom 56,32 EUR
PDV obračunat na kamatu 736,56 EUR
Trošak registracije predmeta lizinga - visina troška nije poznata u trenutku pravljenja ponude.
Sve naknade i drugi troškovi vezani su za valutu EUR i menjaju se dnevno u skladu sa promenama zvaničnog srednjeg kursa NBS.

Naknade i troškovi koji se plaćaju u RSD:
Naknada za registraciju u registar Finansijskog lizinga 6.600,00 RSD
Naknada za ispis iz registra Finansijskog
lizinga 1.320,00 RSD
Troškovi kupovine menica 150,00 RSD
Trošak kasko osiguranja predmeta lizinga – visina troška nije poznata u trenutku pravljenja ponude

Prosečna mešovita potrošnja 2,5 – 14,8 l/100km, Emisija CO2: 57 – 333 g/km.

PROVERITE PONUDU VOZILA NA LAGERU