LAND ROVER ADVENTURE TRAVEL

NOVA VIZIJA JEDINSTVENIH PUTOVANJA

PODSAHARSKA AFRIKA

Prođite kroz najdramatičnije pustinjske pejzaže i zagledajte se u legendarne divlje životinje uz naše spektakularne rute za Namibiju i Bocvanu.
ISTRAŽITE AVANTURE KROZ AFRIKU

DOBRE SE VESTI BRZO ČUJU

Prijavite se za prijem novosti Adventure Travel, uključujući i nove destinacije i dostupnost.
DOBRE SE VESTI BRZO ČUJU

Za odredbe i uslove molimo posetite landrover.com

Važna napomena
Ovde prikazane slike služe samo u svrhu ilustracije, a ako postoji bilo kakva nejasnoća u vezi sa programom, pisani plan putovanja biće smatran tačnijim tumačenjem putovanja. Zadržavamo pravo izmene rute putovanja i/ili zamene organizatora putovanja sličnim alternativama.