FONDACIJA BORN FREE

Fondacija je na prvoj liniji očuvanja i dobrobiti divljih životinja i da biste nas doveli do te linije fronta, oslanjamo se na Land Rover vozila. Bitno je ne samo da mi možemo da uđemo na neke zaista izazovne lokacije, već i da možemo uspešno da izvršimo svoju misiju i izađemo sa lokacije. Sigurnost, bezbednost i pouzdanost su najvažniji

Will Travers OBE
President of the Born Free Foundation

FONDACIJA BORN FREE

Land Rover je prvi put počeo sarađivati sa kompanijom Born Free 2002-ge godine, a naš cilj je da pružamo Fondaciji praktičnu pomoć pružanjem vozila, kao i projektnom podrškom, odražavajući naš integrisani pristup izgradnje globalne održivosti.
SAZNAJTE VIŠE

Poreklo istorijske povezanosti Land Rovera sa fondacijom Born Free seže do početka gde su Land Rover vozila prikazivana u klassiku o divljim životinjama iz 1966-te. U filmu Born Free glumili su osnivači Fondacije, Virdžinija Mekenna i Bil Travers. Tada je uslov bio takav da se oslanjaju na Land Rover vozila koja će stići do divljine na najudaljenijim lokacijama.U trenutnom partnerstvu Fondacije Born Free raspoređuje Land Rover vozila u Keniji, Etiopiji, Indiji i Južnoj Africi, na svim onim mestima gde se ova organizacija bori za svoje ciljeve. Dodatna podrška se takođe pruža za pomoć u očuvanju i inicijativama za zaštitu divljih životinja u drugim delovima Afrike i južnoj Aziji, sa posebnim fokusom na lavove i tigrove, dok je u Velikoj Britaniji, gde je osnovana dobrotvorna organizacija, Born Free Land Rovers pomagao sa logistikom dužnosti, pružajući podršku u dobrotvorne svrhe.


Will Travers, nosilac ordena reda britanske imperije (Officer of the Order of the British Empire, OBE), i predsednik Fondacije Born Free, rekao je: "Fondacija je na prvoj liniji očuvanja i dobrobiti divljih životinja i da biste nas doveli do te linije fronta, oslanjamo se na Land Rover vozila. Bitno je ne samo da mi možemo da uđemo na neke zaista izazovne lokacije, već i da možemo uspešno da izvršimo svoju misiju i izađemo sa lokacije. Sigurnost, bezbednost i pouzdanost su najvažniji."

Tokom poslednjih 12 godina, Fondacija Born Free imala je divno partnerstvo sa Land Rover-om koji obezbeđuje finansiranje za naše projekte širom sveta.

Claudio Sillero Rukovodilac sektora za konzervaciju pri fondaciji Born Free