CENTRI LAND ROVER EXPERIENCE

CENTRI LAND ROVER EXPERIENCE

EXPERIENCE CENTRI U SEVERNOJ AMERICI

KALIFORNIJA

KALIFORNIJA

Izazovite sami sebe da se popnete na brda, pređete preko balvana, savladate bočne nagibe i uspužete se po stenama na 4.000 hektara savršeno neravnog pejzaža.  


Adresa: Land Rover Experience, Quail Lodge, 8000 Valley Greens Dr. Carmel, CA, 93923, SAD

Telefon +1 831 620 88 54

Imejl Kontaktirajte nas


DOSTUPNE EXPERIENCE VOŽNJE:


Experience

1 sat, 2 sata, Pola dana, Ceo dan, Heritage pola dana, Heritage ceo dan


Grupe

Grupne rezervacije

SEVERNA KAROLINA

SEVERNA KAROLINA

Istražite šumovite staze, gomile balvana i bujne livade na imanju zadivljujućeg dvorca Džordža Vanderbilta od 250 soba.  


Adresa: Land Rover Experience, 1 Lodge St, Asheville, NC 28803, SAD

Telefon +1 828 225 1541

Imejl Kontaktirajte nas


DOSTUPNE EXPERIENCE VOŽNJE:


Vožnje Experience

Celi dan, Pola dana, 1,5 sat, Land Rover Heritage Experience, Avanturistički kurs


Grupe

Grupne rezervacije

VERMONT

VERMONT

Lutajte zadivljujućim Zelenim planinama i usavršite svoje veštine na ledenim brdovitim usponima, strmim nagibima i stenovitim terenima.  


Adresa: Land Rover Experience, Equinox Resort, 80 Union Street, Manchester Village, VT 05254, SAD

Telefon +1 802 362 06 87

Imejl Kontaktirajte nas


DOSTUPNE EXPERIENCE VOŽNJE:


Vožnje Experience

25 minuta avanturističke vožnje, 1 sat off-road vožnje, 2 sata predavanja, Poludnevna pustolovina, Celodnevna avantura


Grupe

Grupne rezervacije