ČPP ZA SISTEME ZA INFORMISANJE I ZABAVU PIVI I PIVI PRO

ČPP ZA SISTEME ZA INFORMISANJE I ZABAVU PIVI I PIVI PRO

Pivi and Pivi Pro1, naši do sada najintuitivniji sistemi za informisanje i zabavu, lako se postavljaju i još lakše koriste. Molimo vas da pogledate našu praktičnu sekciju sa često postavljanim pitanjima za sva vaša moguća pitanja.

PIVI I PIVI PRO

OTVORI SVE
RADIO I MEDIA PLAYER
USB CONNECTIVITY (USB POVEZIVOST)
INDIVIDUALIZACIJA
POSTAVKE I KONTROLE
VOICE RECOGNITION (PREPOZNAVANJE GLASA)
GENERALNO

NAVIGACIJA

OTVORI SVE
PRIKAZI MAPE I INTERAKCIJE
ROUTE GUIDANCE (NAVOĐENJE PO RUTI)
GENERALNO
SETTINGS (POSTAVKE)

PRETPLATE

OTVORI SVE
PRETPLATE
KUPOVINA I AKTIVACIJA
RASKID USLUGA INCONTROL
PREFERENCES (POSTAVKE)

CONNECTIVITY (POVEZIVOST)

OTVORI SVE
SIM I PODACI
BLUETOOTH (BLUTUT)
TELEFON

NE MOŽETE DA PRONAĐETE ONO ŠTO TRAŽITE?

Ako i dalje imate pitanja, obratite se nama ili svom ovlašćenom prodavcu.

Opcione funkcije i njihova dostupnost mogu se razlikovati zavisno od specifikacija vozila (modela i pogonskog sklopa), ili je za njihovo postavljanje potrebna ugradnja drugih funkcija. Molimo vas da se za više pojedinosti obratite svom lokalnom ovlašćenom prodavcu, ili konfigurišete svoje vozilo putem interneta.

Vozači bi funkcije unutar automobila trebalo da koriste samo u za to bezbednim uslovima. Vozači moraju da obezbede da u svakom trenutku imaju potpunu kontrolu nad vozilom.

Funkcije Pivi i InControl, opcije, usluge trećih strana i njihova dostupnost zavise od tržišta – proverite dostupnost lokalnog tržišta i celokupne uslove kod svog ovlašćenog prodavca Land Rovera. Određene funkcije dolaze sa pretplatom koju je potrebno dodatno obnoviti posle početnog roka prema savetu vašeg ovlašćenog prodavca. Dostupnost mobilne mreže ne može biti garantovana na svim lokacijama. Prikazane informacije i slike koje se odnose na tehnologiju InControl, uključujući i ekrane ili sadržaje, podložne su ažuriranju softvera, kontroli verzija i ostalim sistemskim/vizuelnim promenama, zavisno od izabranih opcija.

Apple CarPlay je žig društva Apple Inc. Moguće je da su za krajnjeg korisnika merodavni uslovi društva Apple Inc.

Android Auto je žig društva Google LLC.

1Za Connected Navigation potrebna je dodatna pretplata posle početnog roka prema savetu vašeg ovlašćenog prodavca Land Rovera.

2Vaš automobil je pripremljen za Apple CarPlay. Usluge koje nudi Apple CarPlay zavise od dostupnosti funkcije u vašoj zemlji, pa molimo da više informacija pogledate na https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay.

3Vaš automobil je pripremljen za Android Auto. Usluge koje nudi Android Auto zavise od dostupnosti funkcije u vašoj zemlji. Molimo vas da više informacija pogledate na https://www.android.com/auto/.

5Remote sadrži usluge pretplate koje mogu biti produžene posle početnog roka prema savetu vašeg ovlašćenog prodavca Land Rovera. Potrebno je preuzeti aplikaciju Remote iz Apple App Store/Google Play Store.

7Uvek proverite rutu i izlaz pre prolaska kroz vodu.

9Za ažuriranje će biti potrebna veza za prenos podataka.