POMOĆ PRI PARKIRANJU

POMOĆ PRI PARKIRANJU

Sistem Pomoć pri parkiranju osmišljen je za olakšavanje gradskog parkiranje jer automatizuje neke pokrete volana koji su vam potrebni da bezbedno uđete i izađete sa parking-mesta.Pomoć pri parkiranju pomoći će vam da manevrišete i pri ulasku i pri izlasku kako sa paralelnih, tako i sa vertikalnih parking-mesta.

Pošto ga uključite, sistem Pomoć pri parkiranju koristi senzore razmeštene na spoljnom delu vašeg Land Rovera kako bi izmerio potencijalna parking-mesta dok prolazite pored njih. Pošto otkrije prostor koji je za najmanje 20 procenata veći od vašeg vozila, putem Ekrana osetljivog na dodir zatražiće od vas da stanete, pustite volan i izaberete brzinu za vožnju unatrag. Tada preuzima upravljanje dok vozite unatrag. Ako pokušate da upravljate sami, sistem se isključuje.

Automatski izbegava predmete i druga vozila, ali uvek morate da budete oprezni zbog dece i životinja u blizini. Budući da vi kontrolišete papučicu ubrzanja i kočnice, možete da se krećete koliko god sporo želite i zaustavite se kada je to potrebno.


Ako, na primer, treba da promenite smer, zatražiće od vas da se zaustavite i prema potrebi izaberete brzinu napred-natrag. I dalje će kontrolisati upravljanje kako bi uredno parkirao vaš Land Rover unutar slobodnog prostora.

Postoje tri načina rada: Paralelno parkiranje (Parallel Park) vam pomaže da vozeći unatrag uđete u parking-mesto paralelno sa vašim vozilom, Vertikalno parkiranje (Perpendicular Park) vas uredno dovodi u parking-mesto pod uglom od 90 stepeni u odnosu na vaše vozilo, a Izlazak sa parking-mesta (Parking Exit) vam pomaže da napustite parking-mesto.

Kako biste aktivirali funkciju automatskog traženja u sistemu Pomoć pri parkiranju, potrebno je samo da usporite na brzinu manju od 7,7 km/h. Alternativno, možete da aktivirate Pomoć pri parkiranju putem Ekrana osetljivog na dodir. Takođe koristite dugme za izbor potrebnog načina rada: Parallel Park, Perpendicular Park ili Parking Exit, kao i za isključivanje sistema.

Naročito je koristan u gradovima, gde pronalaženje parking-mesta ponekad predstavlja veći izazov. Naznačiće prostore koje sami možda smatrate suviše malim. Dok parkira umesto vas, izbegavate udarce i ogrebotine koji su deo svih naših iskustava iz parkiranja u gradu.

Nije baš prikladan za pokušaj parkiranja u krivini, a na uskim drumovima sa parkiranim automobilima sa obe strane možda neće biti tako bezbedan. Potrebna je minimalna širina druma od 4,5 metara između parkiranih automobila.

Sistem Pomoć pri parkiranju detektuje velike objekte kao što su ostala vozila, ali možda neće videti druge opasnosti kao što su deca ili životinje, mrežaste ograde, bicikli ili motocikli u blizini ivičnjaka. Tokom upotrebe sistema Pomoć pri parkiranju, uvek je potrebno da kao i inače posmatrate svoju okolinu. Ako vučete prikolicu, sistem Pomoć pri parkiranju je deaktiviran.


DODATNA POMOĆ PRI PARKIRANJUPOMOĆ PRI PARKIRANJU NAPRED I POZADI
Kako bi vam pomogle da se bezbedno parkirate u skučenom prostoru, kamere prikazuju pogled napred i pozadi na Ekranu osetljivom na dodir i daju zvučna i vizuelna upozorenja.

POMOĆ PRI PARKIRANJU 360°
Senzori za pomoć pri parkiranju pozadi, napred i bočno pružaju zvučnu i vizuelnu povratnu informaciju u stvarnom vremenu kako bi vam ukazali na blizinu prepreka.

DETEKCIJA SLOBODNOG IZLASKA
Svetlo upozorenja treperiće na zadnjim vratima kako bi svima pomoglo da bezbedno izađu iz vozila u slučaju približavanja saobraćaja ili drugih opasnosti.

Kako uvodimo InControl, opisane specifične funkcije mogu biti opcione i zavise od tržišta ili pogonskog sklopa. Molimo vas da se obratite lokalnom ovlašćenom prodavcu Land Rovera za dostupnost i celokupne uslove. Za određene funkcije potrebna je prikladna SIM kartica sa odgovarajućim ugovorom sa podacima za koji je potrebna dodatna pretplata posle početnog roka prema savetu vašeg ovlašćenog prodavca. Dostupnost mobilne mreže ne može biti garantovana na svim lokacijama.